Dec 28, 2011

AMAL : Cabaran 50 Buku (37) : Zuriat Biologi

Tajuk Buku : Zuriat Biologi
Penulis : Hasan Basri Omar
Terbitan : PTS Islamika Sdn. Bhd
Muka Surat : 108

Ulasan

Buku karya Hasan Basri Omar ini mengenengahkan cara persenyawaan bayi yang moden melalui tabung uji dan penyewaan rahim. idea penciptaan manusia tanpa mengadakan hubungan jenis telah wujud sejak zaman sainstis terulung dahulu iaitu Ibnu Khaldun. Hukum syariat dari pelbagai mazhab tentang penghamilan sebegini dan cara menasabkan bayi tabung uji juga dijelaskan oleh penulis bagi memudahkan pembaca lebih memahaminya.

Buku terbitan PTS Islamika ini dapat memberi pengetahuan yang baru kepada pembaca mengenai sesuatu cara penciptaan manusia moden, dalam masa yang sama ia tidak bertentangan dengan syariat. Zuriat merupakan suatu anugerah dan harta yang tidak ternilai kepada pasangan suami isteri. Kaedah ini boleh dicuba oleh pasangan suami isteri yang mempunyai masalah mendapatkan zuriat bagi menyambung keturunan.

Penulis juga memaparkan sedikit sebanyak punca kemandulan lelaki dan punca kemandulan perempuan dan cara mengatasi kemandulan tersebut. Selain itu, penulis juga menunjukkan pelbagai cara persenyawaan moden yang terhasil daripada pemikiran-pemikaran saintis terhebat di dunia.


Kulit Belakang Buku

Kemajuan dan perkembangi reproduksi memungkinkan pelbagai perkara yang difikirkan mustahil suatu masa dahulu. Permanian beradas, persenyawaan in-vitro (IVF), penyewaan rahim dan bayi tabung adalah antara penemuan yang mengubah definisi reproduksi. Ketidaksuburan yang sebelum ini menjadi igauan ngri suami isteri, kini boleh diatasi.

Namun, perubahan ini juga memberikan cabaran kepada sarjana Islam bagi memberikan pencerahan hokum kepada setiap penemuan ini. Kerjasama di antara sarjana Islam dan pakar perubatan moden membolehkan persoalan ini dibahaskan secara ilmiah bagi mendapat panduan tepat untuk rujukan masyarakat Islam seluruhnya.

Buku ini disusun berdasarkan kajian dan fatwa yang dikeluarkan oleh mereka yang berautoriti dalam bidang ini. Walaupun banyak kertas dan artikal dihasilkan tentang isu ini, tetapi ia jarang dihimpunkan dalam sebuah buku yang kemas. Karya ini pasti menjadi rujukan penting kepada pengkaji dan masyarakat Islam dalam memahami dan mengambil faedah daripada kemajuan sains ini.

---
Nur Amalina

0 comments: