Dec 31, 2011

AMAL : Cabaran 50 Buku (44) : Hadith 40 Imam Nawawi


Tajuk Buku : Hadith 40 Imam Nawawi
Penulis : Muhammad Bukhari
Terbitan : Penerbitan Seribu Dinar Sdn. Bhd
Muka Surat : 227

Ulasan

Buku bersaiz poket ini memuatkan 40 hadith yang utama yang selalu menjadi bahan asas untuk pelajar yang mempelajari pelajaran hadith. Hadith-hadith yang dimuatkan dalam buku ini disertakan dengan huraian yang lengkap dari sudut tafsiran hadith dan intisarinya agar pembaca lebih memahami maksud sebenar hadith tersebut. Selain itu, kedudukan hadith setiap hadith yang ada dalam buku ini dijelaskan oleh penulis agar pembaca lebih yakin dengan kesahihannya.

Buku kecil berwarna hijau ini mudah di bawa kemana-mana sahaja kerana saiznya yang kecil dan amat mudah bagi pelajar yang ingin mengulangkaji pelajaran hadith dan mendalami dalam bidang hadith. Selain itu, susunan hadith-hadith dalam buku ini sangat tersusun dan setiap hadith di mulakan dengan muka surat yang baru dan disertakan dengan tajuk yang jelas sangat memudahkan pembaca untuk mencari hadith dan membaca buku ini. Saya mencadangkan kepada mereka yang belajar hadith dan mendalami bidang hadith untuk mendapatkan buku ini sebagai bahan rujukan anda kerana buku ini sangat membantu anda dan mudah untuk anda fahaminya.


Kulit Belakng Buku

Buku ini menghuraikan secara terperinci 40 hadith himpunan Imam Nawawi yang dikenal di dunia dengan nama ‘Hadith-hadith Arba’in Nawawiyah”. Hadith-hadith itu sendiri merupakan rangkuman asas-asas ajaran Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w

Sebagai Muslim wajib memahami dan mengamalkan asas-asas ajaran Islam ini. Tidak mungkin seseorang disebut Muslim bila tidak memahami dan mengamalkan asas-asas ajaran Islam tersebut. Di sinilah letak urgensi buku ini bagi setiap Muslim, baik Muslim, sesiapapun dia, baik Muslim awam ataupun Muslim trpelajar. Semoga buku ini dapat membantu anda untuk menjadi Muslim yang baik, yang sesuai dengan asas-asas ajaran Islam.

---
Nur Amalina

0 comments: